Centrala: +48 32 346 37 00
Strona główna » Lakierowanie proszkowe » Technologia

Technologia ZAPYTAJ EKSPERTA

Technologia

Technologia WAGNER - zawsze o krok do przodu

Rosnące wymagania klientów wymagają stałego udoskonalania posiadanej technologii. W ścisłej współpracy z klientami, zespół badaczy i konstruktorów WAGNERA kompleksowo analizuje zagadnienia związane z lakierowaniem proszkowym. Wyniki tych działań prowadzą do tworzenia nowych systemów aplikacji jak również do opracowania nowatorskich metod zwiększenia efektywności ekonomicznej i oszczędności surowców.

Systemy lakiernicze WAGNER od zawsze cieszyły się opinią niezawodności i innowacyjności. Poza dużym doświadczeniem w dziedzinie lakierowania proszkowego, opinia ta opiera się również na intensywnych badaniach prowadzonych według najnowszych metod.

To, co zaczyna się od wirtualnego, trójwymiarowego prototypu w komputerze, zostaje poddane serii testów w trakcie całego procesu badawczego, aż do wypracowania perfekcyjnego modelu danego produktu. Dzięki pomocy specjalnej komory klimatycznej jest możliwe, aby dokładnie określić i, jeśli to konieczne, zoptymalizować zachowania się urządzeń w warunkach ekstremalnych. Instrument ten umożliwia inżynierom również symulację oraz pozwala precyzyjnie przewidzieć proces starzenia się produktu.

Specjalne warunki panujące u danego klienta muszą zawsze być brane pod uwagę przy projektowaniu systemu lakierniczego. W tym celu inżynierowie WAGNER używają m.in. najnowszych programów komputerowych, które są zdolne do obliczania i rejestracji indywidualnej sytuacji przepływu w kabinie natryskowej. Tą samą zasadę stosuje się również do projektowania nowych kabin lakierniczych. Rynek ustanowił szczególnie wysokie wymagania w dziedzinie lakierowania proszkowego, a kreatywność projektantów z nią związanych nie zna granic. W celu uzyskania coraz bardziej oryginalnych efektów, nowe rodzaje farb proszkowych o szczególnych właściwościach są stale rozwijane.

WAGNER wykonuje intensywne prace badawcze aby zawsze być na bieżąco z najnowszymi trendami. Doprowadziło to do rozszerzenia testów laboratoryjnych o urządzenie analizujące chmurę natrysku i które dostarcza ważnych informacji odnoszących się do równomiernego rozkładu grubości powłoki nowych farb proszkowych, jak również stanowi pomoc w optymalizacji całego procesu powlekania.

1.WAGNER - centrum podawania proszku
Centrum podawania proszku jest systemem fluidyzacji proszku w pojemniku i podawania go do wielu różnych pistoletów. Zużycie proszku przez pistolety jest kompensowane przez jednostkę podawania świeżego proszku.

Jak działa centrum proszkowe?
Przyrząd fluidyzacyjny jest zanurzony bezpośrednio w pojemnik z proszkiem. Zhomogenizowana mieszanina proszku i powietrza jest tworzona przez fluizdyzację oraz dzięki wibracji pojemnika. Inżektor przekazuje proszek do pistoletu aplikacyjnego. Poziom proszku w pojemniku jest mierzony przez próbnik poziomu. Zbyt niski poziom proszku powoduje otwarcie dozowania świeżego proszku z opakowania. Alarm jest włączany automatycznie w przypadku braku proszku. Włącza się wtedy żółta lampka kontrolna. Czerwona lampka kontrolna włącza się kiedy w pojemniku brakuje proszku.
Korzyści dla użytkowników:

 1. Niepotrzebny jest dodatkowy pojemnik dla innych kolorów
 2. Szybka zmiana koloru proszku
 3. Cyrkulacja proszku
 4. Automatyczny dodatek świeżego proszku, kontrola poziomu
 5. Ekonomiczne zużycie materiałów

2. Transport proszku

Fluidyzowany proszek jest podawany przez układ ssący (2) ze zbiornika do inżektorów i wreszcie do pistoletów przy pomocy fluidyzującego powietrza. Ilość proszku, który przepływa do pistoletów może być zwiększona przez dodanie większej ilości powietrza. Dodatek powietrza przyspiesza przepływ proszku. Jeżeli powietrze zasilające jest wyłączone, a dawkowanie powietrza całkowicie otwarte podawanie proszku do pistoletów zatrzymuje się, a wąż proszkowy zostaje przepłukany powietrzem. Jak tylko powietrze zasilające jest włączone, a dawkowanie powietrza jest ustawione na normalny poziom, proszek ponownie zaczyna płynąć.

3. Pistolety proszkowe

W zależności od rodzaju aplikacji do lakierowania proszkowego wykorzystywane są pistolety Tribo lub Corona. Cząsteczki proszku są ładowane wewnątrz pistoletu, a następnie równomiernie aplikowane na lakierowany detal. Różne kształty i przedmioty, takie jak wyroby z drutu, siatki lub przekroje aluminiowe wymagają różnej chmury proszku w celu uzyskania wysokiej jakości powłoki. To dlatego pistolety muszą być wyposażone w wiele różnych systemów dysz, takich jak np. nasadki kątowe.

4. Odzysk proszku

Znaczna ilość proszku nie przylega się do detalu w czasie procesu lakierowania. Tzw. „overspray” jest zasysany z kabiny proszkowej przez przewód proszkowy (4) i doprowadzany do cyklonu (5).

 5. Oddzielenie proszku i powietrza

Proszek i powietrze jest wprawiane poprzez cyklon w ruch obrotowy, który wytwarza siły odśrodkowe, wypychające cząsteczki proszku na ściany cyklonu. Proszek następnie przesuwa się po powierzchni ekranu urządzenia przesiewowego, gdzie zatrzymywane są grube zanieczyszczenia. Przy pomocy perystaltycznego przenośnika, odzyskany proszek jest z powrotem podawany do zbiornika w centrum proszkowym.

6. Filtrowanie wywiewanego powietrza

7. Sterowanie

Do kontroli złożonych procesów lakierowania proszkowego można zastosować kilka rodzajów sterowania. Aby spełnić rosnące oczekiwania klientów, WAGNER oferuje szeroką gamę sterowników modułowych gwarantujących doskonałą technologię sterowania

Systemy lakierowania proszkowego, zarówno ręczne jak i automatyczne, muszą spełniać rygorystyczne wymagania pod względem przyjazności dla użytkownika, niezawodności całego procesu pracy oraz wysokiej jakości powłoki. Ponadto, dobrze zaprojektowane i efektywne systemy muszą osiągać wysoki stopień wykorzystania proszku, wysoką wydajność transferu oraz pozwalać na szybką zmianę koloru.

Koncepcja powlekania HiCoat WAGNER jak najbardziej spełnia te wymagania. HiCoat (skrót od „High Quality Coating”) czyli "lakierowanie o wysokiej jakości", jest wynikiem wielu lat doświadczeń zebranych w technologii powierzchniowej, które doprowadziły do technicznie dojrzałej konstrukcji zbudowanej z komponentów WAGNER.

Schemat WAGNER HiCoat:

 1. Pistolet WAGNER C4-HiCoat

 • Doskonałość w powłokach metalicznych
 • Zhomogenizowana i delikatna mgła proszku przy większej, jednolitej, grubszej powłoce i zoptymalizowanie osiadania proszku na malowanym detalu.
 • Zoptymalizowana elektrostatyka - optymalne naładowanie proszku w połączeniu ze zintegrowaną kaskadą wysokiego napięcia do 100 kV
 • Bezpieczna moc - nowa bezpieczna technologia w procesach standardowego malowania proszkowego oraz przy użyciu farb metalicznych i UDS. Certyfikowany dla strefy 21.
 • Lepszy pobór proszku

Technologia HiCoat jest pierwszym krokiem do zmniejszenia różnicy w grubości powłoki. Technologia ta osiąga znacznie bardziej jednorodny rozkład proszku i zwiększoną efektywność transferu.

Technologia w pigułce:

 • Zintegrowana kaskada wysokiego napięcia do 100 kV dla zoptymalizowania elektrostatyki
 • Szeroki wybór dysz dla różnego rodzaju aplikacji
 • System Powerlock dla prostej i szybkiej zmiany koloru
 • Bezpieczna moc

2. Technologia sterowania

Bardzo wysoka niezawodność i precyzja w celu uzyskania optymalnych rezultatów powlekania – właśnie to gwarantuje technologia  WAGNER. Stanowi to idealną podstawę dla nowoczesnych i wydajnych rozwiązań w automatyzacji lakierowania proszkowego.

Optymalna koordynacja procesu - istotnym czynnikiem dla wydajności i jakości.

• PrimaTech:

Modułowy system sterowniczy do urządzeń elektrostatycznego napylania farb proszkowych. Konsekwentnie modułowa budowa systemu jest nie tylko łatwa w zainstalowaniu ale także szczególnie prosta w dalszej rozbudowie i rozwoju urządzenia. Rozbudowa systemu może prowadzić od prostego sterowania pistoletami proszkowymi do sterowania manipulatorami i lukami wejściowymi zawieszek, odczytu kształtu zawieszki i dopasowania ruchu manipulatorów i pistoletów.

Koncepcja sterowania PrimaTech

W centrali sterowania PrimaTech wszystkie moduły są ze sobą ściśle i przejrzyście zintegrowane. Stąd reguluje się poszczególnymi nastawami: ilości podawanego proszku, prądu ładowania i stopnia rozpylenia proszku na każdy z osobna pistolet.

Przejrzysta obsługa

System może sterować pistoletami w systemie Corona oraz Tribo. Wartość wysokiego napięcia Corona i prądu Tribo jest ustawiana oddzielnie na każdy pistolet i pokazywana na wyświetlaczu sterownika określonego pistoletu.

• DigiTech

Możliwości tego systemu to sterowanie prostymi układami proszkowymi, proste sterowanie pistoletami automatycznymi, stacjonarnymi oraz w pełni automatyczne sterowanie systemem max. 60 pistoletów proszkowych automatycznych w połączeniu z ruchem i posuwem manipulatorów ( max. do 8 szt. ) oraz odczytem wielkości zawieszki i dopasowaniem do niej nastawów pistoletów i manipulatorów.

• ProfiTech

System umożliwia prostą obsługę programowania sterowników, dokładną diagnozę błędów, nadzór nad ustawionymi wartościami nastawów oraz wprowadzanie danych procesu lakierowania proszkowego.

 

Porównanie systemów sterowania WAGNER


Opis

PrimaTech

DigiTech

ProfiTech

 Sterowanie pistoletami

 

 

 

 Wskazania wartości prądowych

 +

 +

 +

 Wskazania prądu Tribo

 +

 +

 +

 Regulacja ilości powietrza

 +

 

 

 Regulacja i kontrola ilości powietrza

 

 +

 +

 Funkcja antyfalowania

 

 +

 +

 Sterowanie ruchem manipulatorów

 

 

 

 Długość skoku

 +

 +

 +

 Wybór prędkości ruchu

 

 +

 +

 Sterowanie oscylatorem

 +

 +

 +

 Ruch w kierunku osi Z

 +

 +

 +

 Ruch w kierunku osi Y

 

 

 +

 Oś Z manipulatora

 

 

 +

 Sterowanie 2 lub 3 osiowe

 

 

 +

 Robot przemysłowy

 

 

 +

 Rozpoznawanie zawieszki sterowanie

 

 

 

 Sterowanie lukami wejściowymi

 +

 +

 +

 Sterowanie lukami i wysokością ruchu

 +

 +

 +

 Sterowanie głębokością

 +

 +

 +

 Sterowanie konturami w szczególnych osiach

 

 

 +

 Programowanie – nadzór nad wartościami

 

 

 

 Ilość programów

 4 (prąd i napięcie)

 1024

 32000

 Pamięć wewnętrzna

 

 chip pamięci

 płyta

 Pamięć zewnętrzna

 

 karta pamięci

 karta pamięci

 Kontakt internetowy z systemem

 

 +

 +

 Inne funkcje systemu

 

 

 

 Zintegrowane sterowanie kabiną

 

 

 +

 Sterowanie pobieraniem proszku

 

 +

 +

 Wprowadzanie danych – eksploatacja

 

 +

 +

 Interwał ochronny

 

 +

 +

 Obsługa i nadzór przy pomocy SMS

 

 

 opcja

 Specjalne życzenia klienta

 

 

 opcja

 Wizualizacja – wyświetlacz LCD

 

 +

 

 Ekran sterownika cyfrowego

 

 6” (opcja)

 15” (komputer PC)

 

 

 

 

 

3. HiCoat ED-pompa

ED (efficient delivery czyli efektywny transport) oznacza oszczędne zużycie powietrza, efektywne wykorzystanie materiałów oraz duży zakres posuwu od 20-150 g / min. Atomizację można osiągnąć jedynie za pomocą podajnika zawiesiny. Zapobiega to pulsujące obłoku proszku i generuje optymalną wydajność transferu. Ponadto, podawanie zawiesiny pozwala na szybką zmianę prędkości posuwu oraz czyszczenie i umożliwia prostą obsługę i konserwację.

4. Zasilanie w proszek

Centrum WAGNER Power Center reprezentuje czołówkę w  technologii logistyki proszku. Zoptymalizowane systemy ssące, dwukierunkowy system poziomowania oraz inteligentne przewodniki węży z systemem szybkiej wymiany pozwalają skrócić czas zmiany koloru i zapewniają wysoką stabilność obiegu dostarczającego proszek do maksymalnie 27 pistoletów. Zintegrowany system zasilania w świeży proszek i sito ultradźwiękowe dostępne jako opcja.

5. Sito ultradźwiękowe

Na wysoką jakość powierzchni ma także duży wpływ poprawne przesiewanie proszku. Wagner HiCoat - sito ultradźwiękowe to jakość i bezpieczeństwo: zabrudzone jest zatrzymywany przez oczka sita o małym rozmiarze, proszek jest łatwiejszy do fluidyzacji tak więc i aplikacja jest lepsza.  Dzięki temu otrzymujemy lepszą jakość powierzchni. Wysoka wydajność  przesiewania także w drogich instalacjach plus szybkie, łatwe czyszczenie i krótki czas zmiany koloru zadowalają użytkowników stosujących bardzo dużą ilość kolorów proszku.

6. Technologia kabin

Wszystkie kabiny (VertiCube, SuperCube lub inne kabiny Wagner) są skonfigurowane w celu zapewnienia optymalnych warunków niezbędnych dla całego systemu, w zależności od rodzaju aplikacji. Odpowiedni system odzysku - za pomocą cyklonu lub filtra, w zależności od koncepcji odzysku - optymalizuje efektywność obiegu proszku.

 

 

Dla precyzyjnego dozowania i płynnego dostarczania proszku.
Inżektor proszkowy PI-P1 i PI-F1 jest przeznaczony dla operacji z technologią AFC ( pomiar i regulacja przepływu) bazującą na ręcznym i automatycznym systemie malowania proszkowego. Jest on używany dla podawania proszku i czyszczenia instalacji. Wykorzystano tu dekady doświadczeń WAGNER-a w konstrukcji inżektorów. Każdy inżektor powinien podawać takie same ilości proszku. Dlatego każdy z inżektorów jest poddawany kontroli i gwarantowane jest takie samo zachowanie każdego z dostarczanych egzemplarzy. Proszek do malowania proszkowego jest naturalnie szorstki, dlatego wszystkie części mające z nim kontakt są łatwo wymienne. Końcówka dyszy to bardzo precyzyjna część i jest zrobiona z PTFE, by zapobiegać dostawaniu się proszku do wnętrza inżektora. Specjalny kształt zwiększa czas użytkowania. Dla optymalnych rezultatów powlekania powinny być używane tylko oryginalne części WAGNER.

 

 


PROMOCJA: Produkt jest objęty specjalną promocyjną ofertą cenową. Skontaktuj się z handlowcem
WAGNER PREMIUM SERWIS – jako firma o ogólnopolskim zasięgu oferujemy Państwu 5 własnych wyspecjalizowanych punktów serwisowych. Wyszkoleni serwisanci zapewniają najwyższą jakość obsługi jak i łatwy dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych. kliknij lokalizacje >>>
SPRZEDAŻ RATALNA : Nasza Firma dzięki odpowiednio dużemu kapitałowi jest w stanie zaoferować Państwu specjalną ofertę zakupu produktów na raty – bez dodatkowych kosztów i uciążliwych formalności. ( *sprzedażą ratalną objęte są wyselekcjonowane produkty )
LEASING - Dzięki dużej skali obrotów jesteśmy w stanie pomóc w uzyskaniu leasingu na nasze maszyny w uproszczonej formie i atrakcyjnym oprocentowaniu
URZĄDZENIE ZASTĘPCZE- w przypadku awarii urządzenia WAGNER podlegającego naprawie gwarancyjnej trwającej dłużej niż 24H zapewniamy urządzenie zastępcze.

Skontaktuj się z handlowcem

Centrala

kontakt kontakt email

kontakt 32 346 37 00

Fax: 32 346 37 13

Dział sprzedaży: 32 346 37 20

Serwis: 32 346 37 17


Jacek Cesarczyk

Szef Sprzedaży - Aplikacje Proszkowe

kontakt kontakt email


Łukasz Szczepanik

Area Sales Manager - Aplikacje proszkowe

kontakt kontakt email

kontakt 668 313 554


Michał Czapla

Doradca techniczno-handlowy

Polska Północna

kontakt kontakt email

kontakt 605 595 101


Adam Kałużny

Doradca techniczno-handlowy

Polska Południowa

kontakt kontakt email

kontakt 691 808 266


Karol Michalik

Kierownik Działu technicznego

kontakt kontakt email

kontakt 695 457 575>Robert Niksa

Doradca Techniczny

Serwis: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie

kontakt kontakt email

kontakt 604 913 387


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby."Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem WAGNER-SERVICE" Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Wagner-Service Piotr Wilczek i synowie Spółka Jawna. Całkowita wartość projektu: 33.335,28 PLN Wnioskowana kwota dofinansowania: 16.394,40PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności
PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności
PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności
Informacje źródłowe na temat Regionalengo Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduja sie na stronie
www.rpo.silesia-region.pl

Newsletter – Przemysł: Malowanie ciekłe

Zapisz się do Newslettera, aby otrzymywać informacje o aktualnych promocjach i nowościach.

Zamów katalog ‘Industrial Solutions – Malowanie ciekłe’

Aby otrzymać aktualny katalog, uzupełnij wszystkie poniższe dane: